Doğum Öncesi

Doğum öncesi gelişim döllenmeden bebeğin doğumuna kadar geçen 280 günlük süreçtir. Bu süreçte bebeğin gelişim aşamalarını, annenin be bebeğin sağlığını bilmek çok önemlidir. Çocuğun büyüme ve gelişmesinin temeli doğum öncesi dönemde atılır.

Bebek Dünyası

Doğumdan 24 aya kadar geçen süreçtir. Bebek kendisini annenin bedeninin uzantısı gibi görür. Bu dönem bebekte başta anneye sonra annenin desteğiyle babaya bağlanma oluşur. Bu bağlanmanın sağlıklı gerçekleşmesi bebeğin yetişkinliğini etkilemektedir.

Çocuk Dünyası

Çocukluk dönemi 3-11 yaşı kapsar. ilk çocukluk (3-6 yaş) ve ikinci çocukluk (7-11 yaş) dönemi olarak ikiye ayrılır. İki ayrı döneminde gelişim özellikleri farklıdır. Diğer dönemlere nazaran üzerinde daha fazla hassasiyetle durulması gerekmektedir.

Ergenlik Dönemi

Ergenlik dönemi geçiş dönemi olarak da adlandırılabilir. Hızlı fiziksel değişim gösteren ergenler ne yetişkin ne de çocuk olarak kabul edildiği için geçiş dönemine uyum sağlamakta güçlük çekerler. Kimlik arayışına girerler. Bu süreçte aileler koşulsuz sevgi ve saygı duymalı ve bunu hissettirmelidir.

Sosyal Medyada Biz

Sosyal Medyada Biz

Çocuk yetiştirme, aile konusunda daha fazla bilgi edinmek için sayfamızı takip ediniz 🙂

Günümüzde yeni yeni önem kazanmaya başlayan Pedagoji biliminin tarihi Aslında çok uzun yıllara dayanmaktadır. Kelimenin aslı Yunanca "paidagogeo"dur.(paid=çocuk, ago=yönetmek) dolayısıyla çocuk yönetmek anlamına gelir. Türkçede ise bu terim " çocuk eğitimi " olarak karşılık bulur.
Bu bilim dalı Batı ülkelerinde uzun yıllar psikolojinin alt dalı olarak hizmet etmiştir. Fakat 19. Yüzyılın sonralarina doğru ayrı bir alan haline gelmiştir. Pedagojinin ilgi sahası yeni doğan ile yetişkin arasindaki insanların eğitimidir. Pedagoji sadece bebeklik çocukluk ve Ergenlik dönemini incelemekle kalmaz bireylere yaşam boyu eşlik eden bir bilimdir. Geleceğimizin teminatı olan çocukların eğitimi , bir ülkenin gelecekte kalkinabilmesi ve gelişebilmesi adına büyük önem arz etmektedir. Pedagoji bilimi eğitim ve öğretim alanında yapmış olduğu çalışmalarla hem ailelere hem milli eğitim bakanlığına hemde devlet politikalarına önleyici ve geliştirici tedbirler alma konusunda önemli bir kapı acar.
Bebekler ve çocukların yanı sıra yetişkinler ve ailelerle de pedagoji biliminin bir parçasıdır.
TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri Corona virüsü nedeniyle çocuklarımızın ve gençlerimizin evde bulundukları süre içinde, bu süreci atlatana kadar süreli...
Ölüm tüm canlıların yaşadığı, kaçınılmaz olan gerçeklerden biridir. Biyolojik pencereden ölümü değerlendirdiğimizde bedenin ya da yapının yaşamsal faaliyetini kaybetmesi...