Mart 30, 2019
Yorum yapılmamış

Çocuk gelişimci çocukla bireysel görüşme ya da grupla görüşme oturumları yaparak çocuğa yardımcı olabilir. Yapılan araştırmalar çocukların %82’sı için grup görüşmesinin yararlı olduğunu göstermiştir. (Beekman,1986) Boşanma grupları zamandan tasarruf sağladığı ve birçok katkı sağladığı için birçok uzman tarafından tercih edilmektedir. Çocuklarla grup oturumlarını sürdüren bir çocuk gelişimci, çocukların gelişimsel tepkileri, duygularını anlamaları ve isimlendirmeleri, başkalarının

Kadınların ilk istediği şey güvenirliktir. Güvenilir olduğunuzu, söylediğiniz kişi olarak ve yapacağınızı söylediğiniz şeyleri yaparak güvenilir olabilirsiniz. Kadınlar duygusal olarak bağlı ve güvende hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Buda uyumlanma ile gerçekleşir. Bir kadın sizinle bağ kurmak istediğinde ve sizde onunla bağ kurmak istediğinizde ona uyumlanın. Nedir bu UYUMLANMA ? Kulak Ver: İhtiyacı varken bütün ilginizi ona

Şüphesizki iletişim içinde olduğumuz kişilerle aramızda belli bir çekim ya da itici güç vardır; zayıf, kuvvetli.. Kim bizim için çekicidir? Aslında fiziksel çekim kadınlar için; çocuğa bakabilcek, eve bağlı, aileyi koruyabilcek izlenimi oluşturan erkekler, erkekler içinde doğurgan, sağlıklı çocuk taşıyabilecek imajı veren dişilerdir. Bundandırki kimi tipik kişiler daha çekicidir; kadında parlak ten, sağlıklı saç, yuvarlak

Depresyon; kelime anlamı ile düşünecek olursak uyaranlara karşı tepkilerin azalması olarak tanımlayabiliriz. Dünyamızda insanlar hipokondriyazis yani hastalık hastası olma yolunda çok ciddi çabalar içerisindedir. Ben depresyondayım demek moda haline gelmiş ve insanlar söyleyerek kendilerinin depresyonda olduğuna ikna olmaktadırlar. Her hangi bir uzman görüşüne ihtiyaç duymadan TV ve internetten öğrenilen depresyon ile ilgili bilgiler yeterli görülüp

Çocuğun tüm yaşamı boyunca, büyük etkileri olan anne-baba çocuk ilişkisinin temelinde, anne-babaların çocuklarını yetiştirirken benimsedikleri anne-babalık rolleri yatmaktadır. Çocuklar bu temel tutum ve tavırlara karşılık verecek şekilde biçimlenmekte ve anne-babanın tutumları doğrultusunda bir takım davranışlar kazanmaktadır. Davranışlarımızın birçoğunun öğrenme yolu ile kazanıldığı göz önünde bulundurulduğunda anne-babanın tutumlarını çocuğun biçimlenmesinde ki rolü ve önemi daha da

Şubat 27, 2019
Yorum yapılmamış

Toplumumuzun temel yapı taşını oluşturan ailenin temeli, bir kadın bir erkek olmak üzere iki yetişkin bireyin uzun vadede doyum sağladığı bir ilişki ve iletişim içerisinde olması ile sağlanmaktadır. İletişim, kişilerin birbirini anlamasına ve farkında olmasına yönelik olan her türlü davranıştır. Yaşadığımız çağda iletişim, özellikle yüz yüze iletişim gittikçe azalmaktadır. Evlilik hayatına baktığımızda internet bağımlılığı gibi

Şubat 27, 2019
Yorum yapılmamış

            Evlilik; farklı değerlere sahip, bazen farklı kültürlere ait, farklı aile ve yaşam öyküleri olan iki insanın yeni bir hayat inşa ettikleri, ‘bir’ olmaya çalıştıkları özel bir birliktelik olarak tanımlanabilir. Çiftler için evlilik kararı almak karmaşık ve zor bir süreç olabilir.             Evlilik öncesi danışmanlık; evlilik sürecine girmiş olan çiftlere, nişanlılara, sözlülere, sevgililere verilen tamamen