Kadınların ilk istediği şey güvenirliktir. Güvenilir olduğunuzu, söylediğiniz kişi olarak ve yapacağınızı söylediğiniz şeyleri yaparak güvenilir olabilirsiniz. Kadınlar duygusal olarak bağlı ve güvende hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Buda uyumlanma ile gerçekleşir. Bir kadın sizinle bağ kurmak istediğinde ve sizde onunla bağ kurmak istediğinizde ona uyumlanın. Nedir bu UYUMLANMA ? Kulak Ver: İhtiyacı varken bütün ilginizi ona

Depresyon; kelime anlamı ile düşünecek olursak uyaranlara karşı tepkilerin azalması olarak tanımlayabiliriz. Dünyamızda insanlar hipokondriyazis yani hastalık hastası olma yolunda çok ciddi çabalar içerisindedir. Ben depresyondayım demek moda haline gelmiş ve insanlar söyleyerek kendilerinin depresyonda olduğuna ikna olmaktadırlar. Her hangi bir uzman görüşüne ihtiyaç duymadan TV ve internetten öğrenilen depresyon ile ilgili bilgiler yeterli görülüp

Çocuğun tüm yaşamı boyunca, büyük etkileri olan anne-baba çocuk ilişkisinin temelinde, anne-babaların çocuklarını yetiştirirken benimsedikleri anne-babalık rolleri yatmaktadır. Çocuklar bu temel tutum ve tavırlara karşılık verecek şekilde biçimlenmekte ve anne-babanın tutumları doğrultusunda bir takım davranışlar kazanmaktadır. Davranışlarımızın birçoğunun öğrenme yolu ile kazanıldığı göz önünde bulundurulduğunda anne-babanın tutumlarını çocuğun biçimlenmesinde ki rolü ve önemi daha da

Şubat 27, 2019
Yorum yapılmamış

Toplumumuzun temel yapı taşını oluşturan ailenin temeli, bir kadın bir erkek olmak üzere iki yetişkin bireyin uzun vadede doyum sağladığı bir ilişki ve iletişim içerisinde olması ile sağlanmaktadır. İletişim, kişilerin birbirini anlamasına ve farkında olmasına yönelik olan her türlü davranıştır. Yaşadığımız çağda iletişim, özellikle yüz yüze iletişim gittikçe azalmaktadır. Evlilik hayatına baktığımızda internet bağımlılığı gibi