Bilişsel Gelişim: Tamamlanmamış resimdeki eksikleri tamamlar. Nesneleri işlevlerine göre tanımlar. Sekiz parçalı yapbozu yapar. İki üçgeni birleştirerek kare yapar. Verilen sayıdan sonra hangi sayının geldiğini bilir. Zıtlıkları söyler. Nesnelerin sayısal özellikleriyle ilgili soruları cevaplar. Sağını solunu bilir. İki resim arasındaki farklılıkları gösterir. Zihinden toplama/çıkarma yapar. Adını yazar. Dörtlü serileme yapar. 1-20 arası sayıları isimlendirir. 10’

Bilişsel Gelişim: Dört rengi isimlendirir. Kare, daire ve üçgeni isimlendirir. Mekânda konumla ilgili verilen yönergeleri yerine getirir (altında, üstünde, önünde, arkasında, yanında). Nesnelerle toplamı 5’i geçmeyen basit toplama işlemleri yapar. Resim- resim eşleştirmesi yapar. 1’den 20’ye kadar sayar. Ardışık üç yönergeyi yerine getirir. Üçlü serileme tamamlar. 6 parçalı yapbozu yapar. 1-10 arası sayıları isimlendirir. Büyük

Bilişsel Gelişim: Dört parçalı yapbozu yapar. 1-5 arası ritmik sayar. Üç rengi isimlendirir. Büyük Kas Motor Gelişim: Parmak ucuna basarak yürür. 4-5 sn tek ayak üzerinde dengede durur. Üç tekerlekli bisiklet sürer. Öne doğru takla atar. 4-5 kez çift ayak zıplar. Küçük Kas Motor Gelişim: Makasla gelişigüzel keser. Oyun hamuru kullanarak basit şekiller yapar (yılan,

Bilişsel Gelişim: Nesne-resim eşleştirmesi yapar. Vücut kısımlarını isimlendirir. Art arda söylenen iki sayıyı tekrar edebilir. 1’den 3’e kadar ritmik sayabilir. İstendiğinde belirli nesneyi bulabilir. İstendiğinde büyük ve küçüğü gösterir. Cinsiyeti ayırt edebilir. Kendi cinsiyetini bilir. Motor Gelişim: 6-8 küpten kule yapar. Tek ayak üzerinde 1-2 sn. durur. Gösterildiğinde dikey çizgiler çizer. 5-6 boncuğu ipe dizer.

Bilişsel Gelişim: Söylenen resmi gösterir. Oyuncak bebeğin üzerinde 4 vücut parçasını gösterir. Bilinen resimleri isimlendirir. Motor Gelişim: Baş ve işaret parmağı ile nesneleri kavrar. 4 küpten kule yapar. Kitap sayfalarını tek tek çevirir. Bağımsız olarak merdivenden çıkar ve iner. Çift ayak yerinde zıplar. El tercihi yapar. Dil Gelişimi: Tek sözcükleri taklit eder. İsteklerini sözel olarak

İlk çocukluk döneminde olan 2-6 yaş çocuğu, Piaget’ in bilişsel gelişim kuramına göre ‘işlem öncesi dönem’ de yer almaktadır. Bebeklik dönemiyle karşılaştırıldığında, ilk çocukluk döneminde çocuğunun dikkat süresinde önemli ölçüde artış olduğu görülmektedir. İlk çocukluk dönemi ile ilkokul yılları arasında çocuklar tek başına oyunda hayali bir oyun arkadaşı yaratabilirler. Genellikle çocuklar hayali arkadaşlarına sevgiyle yaklaşmaktadır.