DOWN SENDROMU

Şubat 26, 2019
Yorum yapılmamış

Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır. Down Sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. (Down Sendromu Derneği)

İnsan vücudunu oluşturan kromozomların 23 tanesi anneden, 23 tanesi ise babadan gelmektedir. Down sendromunda  21. kromozom 2 değil 3 adet olmaktadır

Down Sendromunun 3 farklı türü vardır;

1. Trisomy 21

2. Translokasyon

3. Mozaik

Down sendromlularda görülen bazı fiziksel özellikler çekik küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, ayak baş parmağının diğer parmaklardan daha açık olmasıdır. Bu özelliklerin hepsi veya bir kaçı görülebilir.

Down sendromlu bebekler diğer bebeklere oranla daha yavaş büyürler.  Zeka olarak diğer bireylere göre daha yavaş gelişim gösterirler bu gelişim diğer bireylere göre oan yavaş gelişim yaş büyüdükçe daha kolay anlaşılır hale gelir.

Kişilerin ön yargıları, kalıplaşmış yanlış inançlar down sendromlu çocuk sahibi bireyleri yanlış yöntemlere yönelmektedir. Çocuklar yabancı dil öğrenebilir, derslerde başarılı olabilirler, lise ve üniversite mezunu olabilmektedirler. Çeşitli enstrümanlar çalabilmektedirler. 

Eğitim İçin Öneriler

Bebeğiniz yaklaşık olarak 10 aylık olduğunda bir dil terapisti ile görüşerek bir eğitim planlanması gerekmektedir. 

Erken eğitimin önemli olduğu unutulmamalıdır.

Fiziksel gelişimi kalp problemleri kontrol edilmeli fizyoterapi eğitimlerine önem verilmelidir. 

İnce ve kaba motor gelişimini destekleyecek eğitimlere önem verilmelidir.

Evde eğitimler düzenli olarak ara vermeden yapılmalıdı

Psikolojik Danışman Halil SEVİNÇ

http://instagram.com/pskhalilsevinc

Pedagojik Eğitim

Yorum Sırası Sizde

Yorum Yap:

E-postanız Yayınlanmayacak.