Ebeveyn Koçluk Talebi

Ebeveynler çocuk yetiştirme sürecinde farklı kaynaklara maruz kalarak neler yapacağı konusunda tereddütler yaşamakta ve bu tereddütler nedeniyle de çocuklarına olan yaklaşımlarını düzenlemekte güçlük çekmektedir. Bu kaynaklar sosyal medya gibi sanal dünya olduğu kadar komşular, diğer ebeveynler, büyükanne veya büyükbabalar gibi bireyler de olabilir.

Ebeveyn koçu da tam bu noktada devreye girmektedir.
Ebeveyn koçluğunda “tek çözüm” yoktur, sizin problemi yaşamakta olduğunuz zaman diliminde çözümü sizin aramanıza ebeveyn koçu yardımcı olur. Şimdiki zaman ve gelecek hedefler koçluğun konuları kapsamındadır. Ebeveyn koçu nasıl annelik-babalık/ bakımverenlik yapacağınızı söylemez. Değerlerinizi, önceliklerinizi destekleyip ulaşmayı istediğiniz “ebeveynlik hedefleri”ne sorumluluk alarak ilerlemenizi sağlar.
Eğer ebeveyn sürekli geçmiş zamana dayalı atıflar yapıyor ve kendine bir duvar gibi geçmiş zamanı öne sürüyorsa, koçluk çalışması yerine uzman psikolog veya psikoterapist ile görüşme önerilir ve ebeveyn yönlendirilir.

Koçluk süreci terapiden farklıdır.Terapide ise terapistin benimsediği ve uzmanlaştığı yaklaşımlara yönelik uygulanan yöntemlerle psikolojik güçlüklere çözüm arama, çözüm yolları ile eyleme geçme süreçleri konusunda destek sağlanır.

Ebeveynlik koçu talebinde bulunulan bazı konular şu şekildedir:

*Çocuklarla olan sınırların belirlenmesi
*Çocukla kurulacak doğru iletişim
*Ebeveyn-çocuk etkileşimde kazanılabilecek rutinler
*Sağlıklı beslenme konusunda çocuklara olan yaklaşımların düzenlenmesi
*Çocukların ebeveyni zorlayıcı davranışlarında ebeveynin etkili ve olumlu başa çıkabilmesi
*Ebeveynlerin daha az stresli ebeveynlik süreci oluşturabilmeleri
*Ebeveyn-çocuk bağının güçlendirilmesi için yapılabilecekler
*Çocuğu anlama

Siz de ebeveynliğinizi geliştirmek istiyorsanız aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Ebeveyn Koçluğu Talebi

Bilim Uzmanı- Ebeveyn Koçu
Zeynep Merve ŞAHİN