GEBELİKTE KAŞINTI VE CİLT DEĞİŞİKLİKLERİ

Gebelikte en sık görülen yakınmalardan bir tanesi kaşıntıdır ve bu gebelerin yaşam kalitesini önemli ölçüde bozan bir düzeye ulaşabilmektedir. Genel olarak bakıldığında gebelerin %17’sinde kaşıntı yakınması görülmektedir. Bu kadar sık görülmesine karşın kaşıntı yakınmasının dikkatle ele alınması ve olası diğer nedenlerin ekarte edilmesi için hastanın detaylı öyküsünün alınması ve laboratuvar testlerinin yapılması gerekir.

Gebelikte Kaşıntının Nedenleri;
> Intrahepatik kolestasis
> Gebelik öncesi cilt hastalıkları
> Gebeliğe özgü cit hastalıkları
> Allerjik reaksiyonlar
> İlaç reaksiyonları
> Cilt çatlaklıklarına bağlı kaşıntı
> Sistemik hastalıklar: Lenfoma, karaciğer hastalıkları, tiroid ve böbrek bozuklukları
> Viral hepatitler
> Bilirubin yüksekliği yapan nedenler
> Gebelikte aşırı bulantı-kusma
> Diğer nedenler;Hepatit ve bilirubin yüksekliği yapan hastalıklar, herpes gestasyonis. Kaşıntı ile birlikte cilt lezyonu yoksa daha çok sistemik hastalıklar düşünülmelidir. Sistemik bir hastalık yoksa gebeliğin intrahepatikkolestazisi düşünülmelidir.

Kaşıntı ve sarılık olmasına karşın, cilt lezyonu yoksa hepatit, gebelik kolestazisi, bilirubin yüksekliği yapan nedenler ve diğer karaciğer hastalıkları düşünülmelidir. Kaşıntı ve ciltte kabarık lezyonlar varsa gebeliğe özgü kaşıntı yapan nedenler, allerjik reaksiyonlar, ilaç reaksiyonları ve hepatitlere bağlı ürtiker düşünülmelidir.

Op. Dr. Ali KAVAS

http://limakadindogum.com/

Pedagojik Eğitim

Yorum Sırası Sizde

Yorum Yap:

E-postanız Yayınlanmayacak.