NORMAL DOĞUMUN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

> Normal doğum (NSD) bebeğin vaginal yol ile doğurtulması olup fizyolojik bir süreçtir. Doğum sonrası anne birkaç saatte normal aktivitesine geri döner, kısa sürede emzirmeye başlar. Eylem esnasında kasılmaları sağlayan oksitosin hormonu anne sütünün gelmesini de uyarmaktadır. Hastanede kalış süresi 24 saat olup gebelik öncesi yaşantıya kısa sürede dönülmektedir.


> Normal doğum un bebek açısından avantajı doğum eylemi esnasında sıkışıp büzülen akciğerlerin soluk alıp vermeye daha hazırlıklı olmasıdır. Anne ve bebek arasındaki duygusal bağ da daha kısa sürede kurulmaktadır.

> Normal doğumun bazı riskleri de mevcuttur. Ne yazık ki doğum eyleminin nasıl olacağı önceden tespit edilemediğinden başlangıçta normal seyreden bir eylem esnasında bile her an problem gelişebilir. Eylem duraklayabilir, yavaşlayabilir, süre uzayabilir. Eylem sırasında bebek sıkıntıya girebilir, kalp atımları yavaşlayabilir, acil sezaryen şartları her an hazır olmalıdır. Doğum esnasında eylemin fazla uzaması bebeğin oksijensiz kalmasına, ileriki yaşantısında zeka-motor fonksiyon geriliğine yol açabilir. Ikınmanın yetersiz olması, bebeğin kalp atımlarında bozulma gibi nedenlerle vakum uygulaması gerekebilir. Bebeğin başının doğumunun ardından omuz takılması ve buna bağlı problemler görülebilir.

> Normal doğumun anne açısından önemli riski doğum esnasında oluşabilen yırtıklardır. Bu yırtıklar epizyotomi (dikiş) uygulanan doğumlarda bile görülebilir, ileride dışkı tutamama sorunlarına yol açabilir. Annenin vagina ve bağırsakları arasında milimetrik bir yol açılarak (fistül) vaginadan dışkı gelmesine sebep olabilir ve bu durum sıkıntılı ve uzun bir tedavi gerektirir.

> Normal doğuma bağlı gelişebilecek mesane sarkması (sistosel) ileriki hayatında genellikle ameliyat gerektirecek idrar kaçırma şikayetlerine yol açabilir. Bu ürkünç görülen problemler nadiren ortaya çıkmaktadır.

> Anne adaylarının normal doğumdan uzaklaşmalarının bir nedeni doğum ağrılarından korkulması olup doktorun uygun görmesiyle ağrısız doğum yapıldığında bu korku gereksiz olmaktadır.

> Anne ve baba adaylarının endişelendiren bir başka konu eylemin başlama zamanının önceden bilinmemesidir.Doğumun uygunsuz zaman ve koşullarda başlama ihtimali,büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğu sıkıntısı ,hastaneye gitmede geç kalma korkusu, doğum başlangıç belirtilerini fark edememe endişesi sıklıkla olmaktadır. Bu nedenler çoğu kez çiftler sezaryene kendileri yönlenmektedirler.

> Doğum sonrası epizyotomi (doğum dikişi) bölgesi özel bir bakım gerektirmekte, iyileşme ortalama 7-10 günde olmaktadır. Bu dönemde anne çoğu kez normal pozisyonda oturamaz ve dikişler düzenli pansuman gerektirmektedir.

Op. Dr. Ali KAVAS

http://limakadindogum.com/

Pedagojik Eğitim

Yorum Sırası Sizde

Yorum Yap:

E-postanız Yayınlanmayacak.